De BTW-onderwijsvrijstelling

U kunt ervoor kiezen om een training van Java Academy te volgen met vrijstelling van BTW. Java Academy is namelijk CRKBO geregistreerd. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Er zijn hiervoor geen speciale voorwaarden aan verbonden. Het is een keuze die u of uw bedrijf heeft. Weet u niet zeker of u BTW vrijgestelde cursussen kunt volgen? Neem dan contact op met de belastingdienst.

Beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW), als ze aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden, gesteld door het CRKBO, voldoen:

  • als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Deze officiële (V)MBO-/HBO-/WO-opleidingen, (verzorgd door ROC’s, AOC’s, vakscholen, hogescholen en universiteiten) zijn in dat geval geaccrediteerd door Inspectie van het Onderwijs, NVAO, AACSB of EFMD (EQUIS/EPAS))
  • als ze door de overheid worden gefinancierd en genoemd staan in de bijlage van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek of in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
  • als ze worden aangeboden door een instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten.

Wilt u de training volgen met vrijstelling van BTW? Geef dit dan aan op het inschrijvingsformulier.